Попълнете нашия въпросник!

Questionnaire

Проект

Какво представлява споделената икономика?

"Не е нужно да сте собственик, за да ползвате"

Проектът SharON има за цел да разгледа явлението споделена икономика в 5 партниращи си страни (България, Естония, Полша, Словакия, Италия) чрез идентифициране на МСП, ориентирани към иновациите и технологиите, които работят или желаят да работят в рамките на споделената икономика. Нашата цел е да открием потенциала и нуждите на собствениците на платформи и стартиращите фирми и да изградим съответни подпомагащи програми. Проектът също така има за цел да повиши осведомеността и да разпространи знания за споделената икономика и нейното нарастващо значение в глобалната и регионалната икономика.

To summarize the project we created a publication, which may be a starting point for other initiatives on sharing economy to be implemented. Read the report.

Partners

Какво правим?

Mapping

Ще идентифицираме еко-системата, инициативи и платформи за споделяна икономика в партньорските региони, както и основните подкрепящи инициативи в тази област. Крайният резултат ще бъде оформен в доклад.

Education & Promotion

Ще се определят нуждите от обучение на заинтересованите лица в споделената икономика на основата на електронен въпросник. На тази основа ще се организират семинари и последователност от тематични тренинги.

Acceleration

Ще изберем 24 МСП, които оперират или желаят да оперират в контекста на споделената икономика. Очаква се те да са ориентирани към иновациите и да са фокусирани върху технологии с висок потенциал за растеж. Ще осигурим участие в консултантската програма, адаптирана към етапа на развитие на идеята на селектирани МСП. Накрая, ще се организира Демонстрационен ден във Варшава, по време на който първите 5 представители на решенията за споделена икономика от партньорските региони ще представят идеите си пред инвеститори и фондове за стартов капитал.

Кого търсим?

Технологични startups

Съществуващи МСП, организации (фондации, асоциации)

Опитни играчи в споделената икономика

Присъединете се към нас!

Защо си заслужава да се присъедините към SharON?
  • 24 фирми ще вземат участие в консултантска програма, от които 5 ще вземат участие в Демонстрационния ден и ще имат възможност да се срещнат с инвеститори
  • SharON е голяма база знания не само от експерти, но и от други участници и партньори по проекта
  • Ние създаваме вдъхновяваща атмосфера – в нашите дейности ние не се ограничаваме до границите на една страна, показваме какво и как да правим в регионите на Източна и Южна Европа, т.е. Полша, Естония, Словакия, България и Италия.
  • Ние създаваме възможността да представим и консултираме нашите идеи в широка международна група.
Вдъхновение, Обучение,
Консултиране, Подкрепа