Projekt

Mis on jagamismajandus (sharing economy)?

""You do not need to use."

SharON projekti raames jälgime jagamismajanduse käekäiku viies riigis: Bulgaarias, Eestis, Poolas, Solvakkias ja Itaalias. Kaardistame väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE-d), kes soovivad selles valdkonnas oma ärivõimalusi realiseerida ja arendame välja nende arendamiseks sobiva kiirendiprogrammi. Ühtlasi aitame tõsta teadlikkust selle valdkonna võimalustest ja olulisusest maailmamajanduse kontekstis.

To summarize the project we created a publication, which may be a starting point for other initiatives on sharing economy to be implemented. Read the report.

Partners

Mida me teeme?

Kaardistamine

Koostame jagamismajanduse alase valdkondliku ülevaate, mis sisaldab üldist ärikeskkonna kirjeldust ja partnerriikide võrdlust, erinevaid toetusmeetmeid ning olemasolevate platvormide kaardistust.

Teadlikkuse tõstmine

Seminaride, töötubade ja koolituste ettevalmistamine ning läbiviimine vastavalt jagamismajanduse valdkonnas tegutsejate vajadusele.

Kiirendamine

Valime projekti raames välja 24 VKE-d, kes on juba tegutsevad või alles alustamas äri jagamismajanduse valdkonnas. Eelkõige otsime tugevaid meeskondi ja innovatiivseid lahendusi, millel on suur kasvupotentsiaal. Valitud meeskondadele pakume mentorprogrammis osalemise võimalust ja parimad viime investoritele suunatud demopäevale.

Kes võivad osaleda?

jagamismajandusega seotud startup ettevõtted

VKEd jm. Organisatsioonid (sihtasutused ja erialaliidud)

Tegutsevad jagamismajanduse valdkonna ettevõtted

Liitu meiega!

Milleks osaleda?
  • Pakume mentorprogrammi 24 ettevõttele ja neist parimad saavad võimaluse esineda demopäeval rahvusvahelistele investoritele.
  • SharON on teadmistepagas ja võrgustik rahvusvahelistele turgudele ligipääsu saamiseks.
  • Lubame, et ühendame lõbusa kasulikuga! Inspireerime ja toetame ettevõtteid Poolast, Eestist, Slovakkiast, Bulgaariast ja Itaaliast.
Inspiratsioon, õppimine,
konsultatsioon, toetus