Vyplňte náš dotazník!

Ankieta

Projekt

Čo je obehové hospodárstvo?

"You do not need to use."

Projekt SharOn je priestor, v rámci ktorého budeme skúmať fenomén zdieľanej ekonomiky v 5 partnerských krajinách (Bulharsko, Estónsko, Poľsko, Slovensko, Taliansko). Počas projektu budú identifikované malé a stredné podniky (MSP), orientované na inovácie a technológie, pôsobiace alebo ochotné pôsobiť v rámci konceptu zdieľanej ekonomiky. Cieľom projektu je objaviť potenciál a potreby majiteľov firiem a začínajúcich podnikov (start-upov) a následne vytvoriť na mieru šitý podporný program. Cieľom tohto záväzku je tiež zvýšiť povedomie a šíriť poznatky o zdieľanej ekonomike a o jej rastúcej dôležitosti v globálnom a regionálnom hospodárstve.

To summarize the project we created a publication, which may be a starting point for other initiatives on sharing economy to be implemented. Read the report.

Partners

Čo robíme?

Mapovanie

Identifikácia prostredia, iniciatív a platforiem pre zdieľanú ekonomiku v partnerských regiónoch, ako aj hlavných aktérov podporujúcich iniciatívy v tejto oblasti. Výsledkom identifikácie bude záverečná správa.

Vzdelávanie a Propagácia

Organizovanie rôznych seminárov, workshopov a na mieru šitých tréningov, ktorým predchádza dotazník (elektronický dotazník), cieľom ktorého bude diagnostikovať potreby vzdelávania zainteresovaných strán v zdieľanej ekonomike.

Akcelerácia

V rámci projektu bude vybratých 24 začínajúcich alebo existujúcich podnikateľov v rámci zdieľanej ekonomiky, orientovaných na inovácie a zamerané na technológie s vysokým rastovým potenciálom. Pre vybrané subjekty zabezpečíme účasť v poradenskom programe prispôsobenom etape vývoja ich myšlienky. Posledným bodom programu bude organizácia dňa Demo Day, počas ktorého TOP 5 predstaviteľov ždieľanej ekonomiky z partnerských regiónov predstaví svoje riešenia investorom a seed fund-om.

Koho hľadáme?

Technologické start-upy

Existujúce MSP, organizácie (nadácie, združenia)

Skúsených predstaviteľov zdieľanej ekonomiky

Pridajte sa k nám!

Prečo by ste sa mali zapojiť? Čo vám to prinesie?
  • 24 firiem sa zúčastní poradenského projektu, z toho 5 firiem sa zúčastní predvádzacieho dňa a bude mať príležitosť prezentovať sa investorom
  • SharON predstavuje veľkú dávku vedomostí nielen od expertov, ale tiež od ostatných zúčastnených a partnerov projektu
  • Garantujeme tvorivú/ inšpiratívnu atmosféru - v našich aktivitách nie sme obmedzený hranicami jednej krajiny, ale ukážeme si čo a ako robia regióny východnej a južnej Európy, t.j. Poľsko, Estónsko, Slovensko, Bulharsko a Taliansko.
  • Vytvárame príležitosť na prezentovanie a konzultovanie našich a vašich myšlienok/ podnetov/ nápadov v širokej medzinárodnej skupine
Inšpirácia, Vzdelávanie,
Poradenstvo, Podpora